Nové Horizonty
redakcia
Spišská Kapitula 13
05304 Spišské Podhradie

Email: novehorizonty#gmail.com

IČO: 42102685
DIČ: 2022699602
IBAN: SK03 3100 0000 0043 9001 7104, BIC: LUBASKBX