František Skyčák sa narodil na Orave v Kline 17. 2. 1899 ako syn podnikateľa a politika. Jeho otec František vyštudoval Obchodnú akadémiu v Prahe. Po návrate na Slovensko sa oženil. Pracoval v bankovej sfére a obchodoval. V roku 1902 sa podieľal na založení banky v Námestove a vstúpil aj do politiky. V rokoch 1906-1910 sa zdržiaval s rodinou v Pešti, nakoľko bol poslancom Uhorského snemu. Mladý František preto študoval ľudovú školu na Orave, gymnázium v Pešti a Rožňave. Rozhodol sa však pre kňazské povolanie a teológiu nastúpil študovať v Spišskej Kapitule. Už po prvom ročníku ho poslali na štúdia do Pešti, odkiaľ sa vrátil v roku 1918. Potom ho poslali do Prahy, kde štúdium teológie dokončil a v roku 1921 ho vtedy nový biskup Ján Vojtaššák vysvätil na kňaza a poslal do Zázrivej za kaplána. Ten istý biskup ho v roku 1922 povolal na Spišskú Kapitulu, kde dňa 5. 1. 1945 zomrel ako 46-ročný na mozgovú príhodu.

Ferko Skyčák, rektor spišskokapitulského kňazského seminára odišiel v mladom veku. Bol jazykovo zdatným, intelektuálne výnimočným a charakterovo i duchovne zrelým človekom. Rodák z Liptova, Ladislav Hanus, sa o ňom takto vyjadril: „Oravský charakter, zvláštna syntéza zeme a duše, ľudovosti a kultúry, kraja a svetovosti. Oravec nezblúdi. Má svoje bytostné ťažisko, svoj domov ako východisko, má svoj orientačný metafyzický bod.“