1/2017

ročník: XI.

Editoriál 
» Editoriál
   redakcia
Dokument 
» Príhovor Rímskej rote
   pápež František
Otázky 
» Čo môžem urobiť pre svoju vieru?!
   Ján Duda
Štúdie 
» Hovoria viera, filozofia a teológia o tom istom Bohu?
   Martin Vašek
» Počiatky kresťanstva na Blízkom východe
   Peter Volek
» Pohľad sv. Augustína na Božiu vládu a slobodnú vôľu človeka v kontexte pelagianizmu
   Marcel Cíbik
» Siedme prikázanie
   Martin Koleják
» Svedomie
   Jozef Uram
» Zasvätený život v turbulenciách čias a otázok
   Ján Duda
Články 
» Lekár, zomieranie a smrť
   Martin Koleják
» Panna Mária – obraz zasväteného života
   František Fudaly
Recenzie 
» Ján Duda: Stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu
   František Trstenský
» Jerome Murphy O‘Connor, OP: Apoštol Pavol. Jeho príbeh
   František Trstenský
» Právo a spravodlivosť XVIII. Aktá XVIII. sympózia kánonického práva v roku 2016
   Ján Duda